CO2 Prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2 Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden inzicht geeft hoe de CO2 uitstoot is en welke maatregelen je kunt nemen ten aanzien van duurzaam gebruik van brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau ( en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Wij zijn in 2022 gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder niveau 3, dit houdt in dat wij onze eigen CO2 uitstoot inzichtelijk hebben en de benodigde maatregelen kunnen treffen.

SKAO:

De stichting klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2 Prestatieladder betreft. De stichting is onafhankelijk eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringsschema. Op www.skao.nl vindt u meer informatie over de CO2 Prestatieladder. klik hier voor onze skao-pagina.

Certificaat:

Certificaat juli 2022

Nieuwsbrief:

Nieuwsbrief CO2-prestatieladder 2021

Nieuwsbrief CO2-prestatieladder 2022

Beleid:

323.1 Beleidsverklaring CO2 prestatieladder 2021

323.1 Beleidsverklaring CO2 prestatieladder 2022

Inzicht:

315.2 Emissie-inventarisatie 2021

315.2 Emissie-inventarisatie 2022

Reductie:

315.4 CO2 reductiemaatregelen 2021

315.4 CO2-Reductiemaatregelen 2022

Transparantie:

315.8 Communicatieplan 2021

315.8 Communicatieplan 2022

Participatie:

315.10 Actieve deelname initiatief 2021

315.10 Actieve deelname initiatief 2022