CO2 Prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2 Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden inzicht geeft hoe de CO2 uitstoot is en welke maatregelen je kunt nemen ten aanzien van duurzaam gebruik van brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau ( en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Wij hopen ons in 2022 te certificeren voor de CO2 Prestatieladder niveau 3, dit houdt in dat wij onze eigen CO2 uitstoot inzichtelijk hebben en de benodigde maatregelen kunnen treffen.

SKAO:

De stichting klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2 Prestatieladder betreft. De stichting is onafhankelijk eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringsschema. Op www.skao.nl vindt u meer informatie over de CO2 Prestatieladder.

 

Nieuwsbrief:

Nieuwsbrief CO2-prestatieladder nieuwsbrief 2021

Beleid:

323.1 Beleidsverklaring CO2 prestatieladder.

Inzicht:

315.2 Emissie-inventarisatie 2021.

Reductie:

315.4 CO2 reductiemaatregelen 2020.

Transparantie:

315.8 Communicatieplan.

Participatie:

315.10 Actieve deelname initiatief.