Bemesten

Drijfmest

Voor het bemesten van uw bouw en grasland hebben wij een Terra Gator vierwieler. Deze machine is uiterst geschikt voor het bemesten van grasland. Door het lage eigen gewicht van het voertuig is de spoorvorming in het land minimaal. Ook beschikken wij over een 22m3 getrokken tank die is voorzien van een weeg- en monsterapparaat voor het aanvoeren van mest naar afnemers op korte afstand. Zowel de Terra Gator vierwieler als de 22m3 getrokken tank kunnen voorzien worden van een zodebemester of bouwlandbemester.

Vaste mest

Voor het verstrooien van vaste meststoffen beschikken wij over een Samson breedstrooier. Deze strooier kan worden ingezet voor diverse werkzaamheden zoals dierlijke vaste mest, slootafval en compost.

Transport

Het transport en afvoer van dierlijke mest kan in zijn geheel worden verzorgd door Loonbedrijf Reimink als erkend intermediar. Hiervoor hebben wij een 8×8 vrachtwagen met tank tot onze beschikking.