Zaaien

Mais

Voor het zaaien van mais beschikken wij over een 12-rijige maiszaaimachine die tijdens het zaaien bemesting kan toevoegen. Loonbedrijf Reimink kan u ook zaad leveren.

Gras

Voor het zaaien van gras heeft Loonbedrijf Reimink een breed aanbod van machines. We werken veel met de 3 meter brede combinatie zaaimachine. Met deze machine kan het land in één werkgang worden bewerkt met een frees zaaicombinatie of een rotorkopeg zaaicombinatie. Voor land dat al bewerkt is, beschikken wij over een pijpen zaaimachine.

Eveneens beschikken we over een Evers grasprofi doorzaaimachine waarmee vier werkgangen in één werkgang worden gecombineerd. De egalisatiebalk maakt molshopen en oneffenheden vlak en de starre eggetanden zorgen dat de bovenste laag van de bodem losgemaakt wordt. Daarnaast heeft de eggetand ook een onkruidwiedende functie. Afhankelijk van de staat van de graszode kan er graszaad bijgezaaid worden zodat er in de kale plekken gras groeit in plaats van onkruid. De cambridgerol legt het graszaad vast. Door het drukkende effect van de cambridgerol wordt het uitstoelen van gras gestimuleerd.

Als maisteler op zandgrond bent u verplicht om direct na de maïsoogst een vanggewas te zaaien om hierdoor de resterende mineralen in de grond vast te leggen. Er is een keuze mogelijkheid tussen de volgende vanggewassen: Italiaans raaigras, winterrogge, wintergerst of wintertarwe.